Úskalí arabštiny lze překonat, máte-li dobrou motivaci

By Editor1 - 7.7.2017

Arabština se i v České republice těší velkému zájmu studentů, které motivují osobní i profesní důvody. O tom, jaká úskalí na ně čekají a které obavy jsou naopak zbytečné, hovoří překladatel, lektor a tlumočník arabštiny Moian Khoder, který žije trvale v Praze.

Arabština patří mezi nejobtížnější jazyky světa. Za jak dlouho je reálné zvládnout základy konverzace?

Začátečníkům se studium může zdát nesnadné, když si však osvojíte základní gramatická pravidla, začnete objevovat kouzlo tohoto bohatého krásného jazyka. Arabština má propracovaný gramatický systém a nejsou v něm téměř žádné výjimky. Co se týká času nutného pro zvládnutí základní konverzace, je to značně individuální – záleží především na motivaci studenta a úsilí, jaké studiu věnuje. Obecně ale platí, že základy cizího jazyka lze zvládnout za půl roku.

Jak velký vliv na světě má arabština ve srovnání s jinými jazyky?

Nejvíce rozšířené jazyky, jako jsou čínština, hindština a arabština, nemají na světě takový vliv, jaký bychom očekávali. Podle nedávného výzkumu americké univerzity MIT, jejíž výsledky uveřejnil vědecký časopis Science, jsou tyto jazyky v určité izolaci a na ostatní jazyky proto nijak výrazně nepůsobí. Do arabštiny a z ní se překládá málo knih, tento jazyk se málo používá i například na Wikipedii či Twitteru. Proto nemá arabština takový vliv jako třeba angličtina.

Mohu se arabštinu naučit jako samouk, bez lektora?

Učebnice i různé on-line programy pro samouky samozřejmě existují. U internetových výukových programů se ovšem většinou neobejdete bez znalosti angličtiny. Samoukům bych však doporučil alespoň průběžné konzultace s rodilým mluvčím kvůli správné výslovnosti.

Může Čech vůbec zvládnout arabskou výslovnost, aby mu rodilí mluvčí rozuměli?

Pokud si osvojíte spisovnou arabštinu, určitě se domluvíte. Každý Arab s alespoň základním vzděláním spisovnému jazyku rozumí.

O arabštině je známo, že spisovný jazyk se značně liší od hovorové podoby, kterou zaslechneme na ulici či na tržišti. Domluvím se vůbec s obyčejnými lidmi, když se budu učit spisovnou arabštinu?

Jestliže mluvčí v jednom jazykovém prostředí používají podle okolností dvě formy téhož jazyka, hovoří jazykovědci o diglosii. Arabština je jejím typickým příkladem – spisovná varianta se významně liší od jazyka, jenž běžně zaslechnete na ulicích, v hloučku dětí či na tržišti. Obyčejní lidé většinou bez problémů porozumí vaší spisovné arabštině, ale někdy možná budete mít obtíže rozumět jejich odpovědím. Lidé zvyklí jednat s turisty se však jistě přizpůsobí tomu, že mluví s cizincem, a budou se snažit mluvit jasně a pomalu.

Čím se vlastně liší moderní spisovná arabština od klasické arabštiny?

Klasickou, původní arabštinou je psána staroarabská poezie, klasická arabská literatura a také Korán. Gramatická pravidla klasické arabštiny se ustálila v 8. století. Od 19. století se rozvíjí se moderní spisovná arabština – modernizuje se slovní zásoba a zjednodušuje se styl. Stále je však velice blízká klasickému jazyku.

Kde všude se setkám se spisovnou arabštinou?

Setkáte se s ním ve všech tištěných médiích, u oficiálních zpráv v rozhlase či v televizi i při obchodních jednáních s cizinci.

Láká mě učit se arabštinu, ale nevím, zda ji uplatním i jinak než na dovolené. Myslíte, že ji lze nějak využít i v České republice?

Mnoho lidí v České republice studuje arabštinu z profesních důvodů, i vám může otevřít nové pracovní příležitosti. Díky studiu arabštiny můžete navázat nová přátelství s ostatními studenty i s cizinci, kteří zde žijí.

Cizí jazyk se brzy zapomíná, pokud jej nepoužíváme. Jak si mohu procvičovat znalosti získané studiem arabštiny, když nemám žádné arabsky hovořící přátele?

K procvičování a rozvíjení znalostí můžete využít on-line kurzy i konverzaci s rodilými mluvčími v jazykových školách. I na internetu naleznete nabídky partnerů pro jazykovou konverzaci. Velkým přínosem je samozřejmě cestování, musíte se ovšem snažit své znalosti používat!

Jaké jsou nejčastější mýty (nepravdivé pověsti) o arabštině a jejím studiu, se kterými se setkáváte?

Již jsme hovořili o tradované složitosti arabštiny, která je podle mne zbytečným strašákem. Když máte do studia chuť, počáteční obtíže překonáte. Totéž platí o odlišném písmu – číst a psát se ho naučíte už za několik týdnů. Specifikem pro české studenty je také vynechávání krátkých samohlásek v běžných arabských textech. Neznamená to však, že by texty byly pro cizince nečitelné – arabština je velmi systematická a samohlásky lze většinou velmi dobře odhadnout, i když nejsou napsány.

Mají Češi zájem o studium arabštiny?

O studium arabštiny je velký zájem, Češi rádi cestují a chtějí se na dovolené domluvit, ať už si vyberou Egypt, Tunisko či Spojené arabské emiráty. Díky znalosti jazyka, byť jen částečné, mohou více poznat místní obyvatele a jejich život, snáze se domluví s obchodníky nebo poskytovateli služeb. Znalosti arabštiny se však uplatní stále častěji i v obchodním světě. Ačkoliv se podnikatelé nejspíš neobejdou bez tlumočníků a znalců místních poměrů, své obchodní partnery rozhodně potěší i znalostí jen několika slov či vět.