Titulkování

Titulkování filmů a dokumentů

Cizojazyčné titulky zpřístupní film nebo dokument divákům, kteří neovládají jazyk originálu. Zajistíme titulkování filmů a dokumentů v arabštině – opatříme film českými titulky, nebo vytvoříme titulky v arabštině k českému filmovému dílu. Překládáme z přepisů dialogů i z odposlechů.

S titulkováním filmů a dokumentů máme dlouholeté zkušenosti. Vytvoříme stručné a výstižné titulky v češtině či arabštině, ale i v dalších světových jazycích. Využíváme kvalifikované překladatele – rodilé mluvčí. Titulky synchronizujeme s obrazem a zajistíme i technické zpracování titulků – vložení do filmu, grafické úpravy atd.

 

Úprava překladu s ohledem na obraz

Vytvoření přesných a stručných titulků, včetně jazykové korektury, časování a dramaturgie.
 

Cizojazyčné titulky v arabštině a dalších jazycích

Jako překladatelská agentura spolupracujeme s týmem zkušených překladatelů.
 

Technické zpracování titulků

Synchronizace s obrazem, grafické úpravy titulků, nasazení titulků na film.

Nezávazná poptávka

Kalkulace Objednávka
+

Termíny dodání překladu

Dohodnutí termínu překladu z/do arabštiny je nedílnou součástí objednávky. Samozřejmostí je i možnost spěšného (2 dny) nebo expresního (24 hodin) překladu.

Zobrazit ceník