Výuka arabštiny

Profesionální výuka arabštiny rodilými mluvčími pro jednotlivce, skupiny a firmy v Praze a okolí. Kurzy arabštiny jsou vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé - nabízíme 3+1 stupně obtížnosti kurzů. Máme učebny v Praze 5 s termíny zahájení výuky kdykoliv během celého roku. Také možnost individuální výuky arabštiny přes Skype nebo e-výuka formou e-learningu.

Jak vypadá lekce arabštiny

Nabízíme výuku arabštiny ve 3 úrovních pokročilosti po 12 lekcích, a pak také konverzační program pro pokročilé. Každá lekce se zakládá na dialogu anebo jiném textu, který ilustruje danou situaci. Poté se procvičuje slovní zásoba a fráze, následuje vysvětlení dílčí gramatiky. Standardní lekce arabštiny trvá 45 minut. Skupinové kurzy arabštiny mají maximálně 6člennou skupinu a 2 hodinovou výuku týdně.

 

Kdo bude vyučovat

Naši lektoři jsou rodilí mluvčí arabštiny, kteří mají pedagogické zkušenosti i dobrou znalost češtiny. Nemusíte se tedy obávat, že byste se s nimi nedomluvili.
 

Studijní materiály

Používáme studijní materiály zaměřené na praktické používání arabštiny. Při výkladu gramatiky vycházíme z učebnic Moderní spisovná arabština – vysokoškolská učebnice I. a II. díl, autorů Oliverius Jaroslav, Ondráš František, určených pro vysokoškolské studenty. Tyto učebnice mohou sloužit všem, kteří mají opravdový zájem o studium spisovné arabštiny. Učebnice poskytují komplexní přehled o gramatice jazyka, lexikální výbavu pro procvičování probraných jevů, výklad gramatiky a syntax.

Nezávazná poptávka

Kalkulace Objednávka
+

Termíny dodání překladu

Dohodnutí termínu překladu z/do arabštiny je nedílnou součástí objednávky. Samozřejmostí je i možnost spěšného (2 dny) nebo expresního (24 hodin) překladu.

Zobrazit ceník